Privacy

Algemeen

Deze website of app werd gecreëerd in opdracht van Afsluitingen De Blay. De website of app en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website of app verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Afsluitingen De Blay kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website of app. Afsluitingen De Blay is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website of app en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

Afsluitingen De Blay levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Afsluitingen De Blay kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website of app. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website of app mag verwachten, ontbreken, dan engageert Afsluitingen De Blayzich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@afsluitingendeblay.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) of app kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Afsluitingen De Blayaangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Privacy

Algemeen

Deze website of app werd gecreëerd in opdracht van Afsluitingen De Blay. De website of app en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website of app verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Afsluitingen De Blay kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website of app. Afsluitingen De Blay is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website of app en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

Afsluitingen De Blay levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Afsluitingen De Blay kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website of app. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website of app mag verwachten, ontbreken, dan engageert Afsluitingen De Blay zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@afsluitingendeblay.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) of app kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Afsluitingen De Blay aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.